BOVERA
ES PORXO
GRANER
PAISSA
VOLTA
 
Lliure
Ocupat